fbpx

Suriye’de bulunan Fırat Kalkanı Harekât Alanı ile Zeytindalı Harekât Alanında; din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın aç ve açıkta kalmış, zulme uğramış, mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, evlerinden ve yurtlarından zorla göç ettirilmiş, sıkıntıya düşmüş tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek amacıyla Türkiye’de kurulmuş eğitim, kültür ve yardımlaşma derneğidir.
Fırat Kalkanı ile Zeytindalı Operasyonlarından sonra; Türkiye menşeili dernekler ile birlikte faaliyete başlamış, ilk olarak 4 adet yetim ve kültür merkezi projesini hayata geçirmiştir. Yetimlerin yılın her vakti eğitim, sağlık, gıda ve kıyafet gibi ihtiyaçlarını karşılamaktadır ve güvenli ortamlarda büyümeleri için yetimhaneler açmaktadır.
Aynı zamanda bölgede; sağlık taramaları, tıbbi destekler ve insani yardımlar yaparak halkın acısını hafifletmeye çalışmaktadır.

Fırat Derneği

EĞİTİM

1050

ÖĞRENCİ SAYISI

4

MERKEZ SAYISI

SOSYAL

1700

SOSYAL

350

SAĞLIK TARAMASI

KAMPANYALAR

5000

Bayram Kurbanı

5150

Kardeşine Yardım Et

251

Umut Elleri

YETİM MERKEZLERİ

1050

ÖĞRENCİ SAYISI

4

MERKEZ SAYISI